Wiadomości

Rozpoczynamy kolejny Wielki Post, który w naszej Diecezji zbiega się z ogłoszeniem Roku Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Jego centralne uroczystości odbędą się 20 marca 2023 roku, w setną rocznicę śmierci pasterza, którego papież Pius XI nazwał „jednym z najwybitniejszych biskupów swojej doby” - napisał w liście pasterskim na tegoroczny Wieki Post bp Roman Pindel. 

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” – słowa Psalmu 23 wypowiedziane w języku polskim i ukraińskim usłyszeli uczestnicy Marszu Solidarności z Ukrainą, którzy 5 marca 2022 r. wieczorem zgromadzili się na Placu Chrobrego w Bielsku-Białej.

Biskup Roman Pindel zwrócił się z zaproszeniem do przedstawicieli różnych religii, wyznań chrześcijańskich, władz centralnych i samorządowych, w tym Prezydenta Bielska-Białej, wiernych świeckich i duchownych (siostry zakonne, zakonników, księży) z diecezji bielsko-żywieckiej do wzięcia udziału w modlitwie w intencji pokoju na Ukrainie i Świecie.

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

W Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbył się 19 stycznia 2022 r. Ekumeniczny Maraton Biblijny. Kilkunastu lektorów – m.in. biskupi katolicki i luterański, grekokatoliczka, wyznawczyni prawosławia, baptystka, bielski prezydent, profesor ekumenista, reprezentanci różnych organizacji z terenu Podbeskidzia – odczytało tym razem nowotestamentową Księgę Objawienia św. Jana. Wydarzenie odbyło się w ramach trwającego „Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan”.

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice