Hałcnowskie katechezy

Cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

O poszanowaniu własności, roli dóbr materialnych w życiu człowieka oraz o wykroczeniach przeciw VII przykazaniu mówił w Hałcnowie ks. dr Grzegorz Piątek.

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice