Wiadomości

„Zachowując to, co piękne i wymowne w tradycjach bożonarodzeniowych, pytajmy o najgłębszy ich sens, szukając ich związku z wiarą” – zachęcił w swym Liście Pasterskim na 3. Niedzielę Adwentu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.

Duszpasterze naszej diecezji przygotowali cykl adwentowych rekolekcji online. Przygotwany materiał to serie konferencji skierowanych do poszczególnych grup wiekowych począwszy od dzieci przez młodzież młodszą i starszą na dorosłych skończywszy. 

"To okazja, by dziękować dobremu Bogu za opiekę, życie i zdrowie. Trzeba się modlić przez wstawiennictwo tej patronki dobrej śmierci o zbawienie tych, co już odeszli - powiedział bp Roman Pindel podczas Mszy sprawowanej w intencji górników w Strumieniu. Podczas Eucharystii dziękowano za wstawiennictwo św. Barbary w 525. rocznicę jej opieki nad strumieńską parafią i miastem.

Przywołujemy dziś wstawiennictwa św. Barbary, której życie i męczeńska śmierć stanowi żywe świadectwo priorytetu Bożego światła nad światem ludzkich ciemności; dominacji mocy Boga nad siłą człowieka. Potrzeba Bożego światła przepełnionego duchem roztropności wydaje się być wyjątkową potrzebą chwili, zwłaszcza w obliczu tych wszystkich sytuacji, gdzie człowiek zawodzi i bywa mocno rozczarowany - powiedział bp Piotr Greger 4 grudnia w kościele pw. św. Urbana w Brzeszczach gdzie przewodniczył Mszy św. „Barbórkowej”.

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, zawsze przysługuje mu pierwszeństwo przed prawem wyboru, gdyż żaden człowiek nie może autorytatywnie dopuszczać możliwości zabijania drugiego - stwierdza abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu wydanym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce z 26 listopada br. Przewodniczący polskiego Episkopatu przypomina, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przypomina, że „każdy ma prawo do życia” a "regulacje w zakresie ochrony życia ludzkiego pozostają poza kompetencjami UE".

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

04:00 - 04:10
Informacje o dniu
04:15 - 04:30
Stół Słowa Bożego
04:30 - 05:00
Katecheza - Spotkanie z Biblią
05:00 - 05:10
Pacierz
05:10 - 06:00
Godzina Biblijna

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice