Wiadomości

Biskup Roman Pindel udzielił 30 maja 2020 r. święceń kapłańskich dziesięciu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. 

W sobotę 30 maja bp Roman Pindel udzieli święceń kapłańskich 10 diakonom naszej diecezji. Msza św. z obrzędem święceń na naszej antenie o godz. 10.00.

W skoczowskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbył się doroczny odpust ku czci Jana Sarkandra patrona naszej diecezji. Jednocześnie była to dziękczynna modlitwa za wizytę św. Jana Pawła w tym mieście i przypomnienie homilii papieskiej sprzed 25 lat.

Swoistym raportem o stanie Kościoła składanym po 25 latach od wizyty Jana Pawła II w naszej diecezji było kazanie bpa Romana Pindla wygłoszone w Żywcu dokładnie w rocznicę papieskiej pielgrzymki.

Na swoisty paradoks, polegający na tym, że w środkowej części Amazonii, której lasy nazywane są „zielnymi płucami świata”, brakuje tlenu dla mieszkańców walczących z koronawirusem – zwraca uwagę Gabriela Filonowicz z Bielska-Białej, koordynująca pracę szpitala i sieci przychodni w Santa Clotilde nad rzeką Napo w Peru.

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice