Wiadomości

Kolejny rok Caritas diecezji bielsko-żywieckiej zachęca do wsparcia akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. We wszystkich parafiach diecezji można już nabyć świece na stół wigilijny. Zapoczątkowane w 1994 r. przedsięwzięcie charytatywne o wymiarze ekumenicznym pozwala zebrać fundusze na potrzeby najmłodszych. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Czy potrafimy z radością, mocą wiary i nadziei, przyjmować wszystko, co się dzieje w naszym życiu?” – pytał bp Piotr Greger, który 12 grudnia 2021 r., w Niedzielę Gaudete, przewodniczył uroczystościom odpustu parafialnego ku czci św. Mikołaja w bielskiej katedrze. Duchowny przypomniał, że liturgia trzeciej niedzieli Adwentu wzywa do przeżywania radości „pełną piersią” – w perspektywie bliskiej uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz „pełnej ufności przyjęcia przez wiarę orędzia zbawienia”.

- Modlimy się bardzo o dobre sumienia Polaków, by wszelkie trudności i zagrożenia przeżywali według Bożego prawa, w duchu solidarności, w gotowości przebaczenia i miłosierdzia tam, gdzie sama sprawiedliwość nie wystarcza – mówił bp Roman Pindel w Rajczy podczas obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 10  grudnia pasterz diecezji celebrował Mszę św. w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej.

„Bogu zależy na tym, by każdy człowiek poznał Go i był zbawiony” – podkreślił bp Roman Pindel podczas Eucharystii 25 listopada 2021 r. z poświęceniem sztandaru szkolnego w sanktuarium św. Barbary w Strumieniu. Hierarcha życzył uczestnikom uroczystości – dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i uczniom – Szkoły Podstawowej. im. Powstańców Śląskich w Strumieniu – by dochowali wierności sumieniu oraz by zaangażowali się w dobro wspólne i piękne życie, „w którym każdy stara się przekraczać siebie i swoje ograniczenia”.

Młodzież z żywieckiego "Kopernika" odwiedziła diecezjalną rozgłośnię Anioł Beskidów. We wspomnienie św. Cecylii na antenie zaprezentowali na żywo audycję o patronce śpiewu i roli muzyki w życiu człowieka. 

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice