Wiadomości

„Katecheza jest szansą, ratunkiem i nadzieją dla Kościoła” – podkreślił w wykładzie inaugurującym rok katechetyczny w diecezji ks. dr hab. Marian Zając z Katedry Katechetyki Integralnej KUL. 

„Musimy zobaczyć w osobach pokrzywdzonych, małoletnich ofiarach wykorzystanych seksualnie przez duchownych, cierpiącego Jezusa” – wskazał o. Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, który 1 września poprowadził specjalne szkolenie w kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej nt. ochrony dzieci i młodzieży. Wykładowcy Centrum Ochrony Dziecka – o. Adam Żak i psycholog Ewa Kusz – przekonywali, że obrona dzieci przed ich wykorzystywaniem i krzywdą jest integralną częścią misji Kościoła.

«Czynić sobie ziemię poddaną» oznacza coraz bardziej efektywne gospodarowanie, ale także takie, które nie dewastuje i nie zatruwa środowiska, takie używanie całego świata, by był on bardziej uporządkowany i bezpieczny dla człowieka” – podkreślił bp Roman Pindel podczas dożynek województwa śląskiego w Jeleśni na Żywiecczyźnie. 

Po raz 410. dotarła na Jasną Górę piesza pielgrzymka z Żywca. 29 sierpnia 2021 r. Wędrowanie do duchowej stolicy Polski zwieńczyła Msza św. celebrowana w kaplicy cudownego wizerunku Czarnej Madonny. W imieniu biskupa bielsko-żywieckiego pielgrzymów powitał wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski.

W niedzięlę 29 sierpnia o godz. 11.00 rozpoczynamy transmisję Mszy św. dożynkowej. Dziękczynna Eucharystia to religijna cześć obchodów XXI Wojewódzkich Dożynek które organizowane są w Jeleśni na Żywiecczyźnie. Zapraszam do włączenia się w modltiwę wdzięczności Bogu za tegoroczne zbiory. 

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

07:10 - 07:15
Częstograj
07:30 - 08:00
Rozmowa dnia - Sport
08:00 - 08:15
Jutrznia
08:15 - 09:00
Msza św.
09:00 - 09:10
Serwis informacyjny

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice