Wiadomości

W Niedzielę Misyjną, która była także dniem odpustu ku czci Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, Maria Froncz, inicjatorka diecezjalnej akcji "Makulatura na misje" przekazała potwierdzenie wpłaty 10 tys. zł ks. Grzegorzowi Kotarbie.

- Niejedną dziesiątkę odmówiłem mówiąc Matce Bożej, że brakuje nam pieniędzy na spłacenie najpilniejszych należności związanych z odbudową naszego kościoła. Aż tu za dwa czy trzy dni telefon. Dzwoni pani Maria Froncz z Bielska - opowiada ks. Grzegorz Kotarba, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce. - Dowiedziałem się, że na konto odbudowy trafi suma pieniędzy, która nas w tym momencie naprawdę uratuje!

W nocy z 2 na 3 grudnia 2013 roku, spłonął drewniany kościółek na Stecówce. Tutejsza wspólnota liczy niespełna 500 mieszkańców. Ale nie zostali sami. Od tamtego czasu mieszkańcy całej Polski - także czytelnicy "Gościa" - przekazywali wpłaty na odbudowę. Dziś piękny, drewniany kościółek - w stanie surowym - już stoi, ale potrzeba w dalszym ciągu ogromnego wsparcia na doprowadzenie prac do finału.

Od czasu pożaru, parafianie uczestniczą w Eucharystii na plebanii - w niewielkim pomieszczeniu i korytarzu. W Niedzielę Misyjną 18 października właśnie tutaj świętowali odpust ku czci swojej patronki, Matki Bożej Fatimskiej. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Grzegorz Tomaszek - wikary w Koniakowie. Po Mszy św. uczestnicy liturgii przeszli w procesji eucharystycznej wokół odbudowywanego kościółka.

Po uroczystości Maria Froncz, inicjatorka diecezjalnej akcji "Makulatura na misje", przekazała ks. proboszczowi Grzegorzowi Kotarbie potwierdzenie wpłaty 10 tys. zł, która zasili konto odbudowy.

- Nie planowaliśmy tego, że akurat w Niedzielę Misyjną i w dniu odpustu na Stecówce będziemy mogli połączyć zaangażowanie na rzecz misji z pomocą dla jednej z najbardziej potrzebujących parafii naszej diecezji - mówi Maria Froncz. - W 2013 roku rozpoczęliśmy akcję zbiórki makulatury, z której dochód przekażemy na budowę studni w Sudanie Południowym. Niedawno okazało się, że koszt budowy studni będzie niższy niż uzbierana przez nas suma. Przypomniałam sobie wtedy odwiedziny strażaków ze Stecówki w mojej parafii NMP Królowej Świata w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej w czasie spotkania opłatkowego. Pamiętam jak bardzo wzruszyli nas swoim zaangażowaniem w odbudowę kościoła. Zdecydowaliśmy więc, że pieniądze, które są nadwyżką w kwocie zebranej na budowę studni w Sudanie Południowym, przekażemy Stecówce.

Podczas uroczystości, wśród gości górali był także poseł PIS Stanisław Pięta, który od początku patronował misyjnej akcji, a pracownicy jego biura włączyli się także jako wolontariusze, którzy odbierali gromadzoną makulaturę w różnych częściach diecezji.

- Mamy kościół w stanie surowym. Aktualnie powstaje stół ołtarzowy i ambonka, W dalszej kolejności - zostaną wykonane ołtarz główny oraz meble do zakrystii - kontynuuje ksiądz proboszcz. - Na wiosnę chcemy wybrukować teren wokół kościoła, postawić ogrodzenie. A potem dalsze wydatki: organy, dzwon… Poważnym wydatkiem będzie przygotowanie ochrony przeciwpożarowej.

Jak mówi ks. Kotarba, mimo upływu czasu od dramatycznego pożaru, Stecówka wciąż czuje opiekę Opatrzności podczas odbudowy. - W zeszłym tygodniu zadzwonił pan, który mówił mi, że stąd pochodzi. Dziś mieszka już daleko, ale też chce ofiarować pewną sumę na odbudowę. Takie sytuacje umacniają naszą wiarę i nadzieję, że może już niedługo wejdziemy do naszego kościoła.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Zakończył się 18. Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej, na który w tym roku złożyły się konkursy: muzyczny, literacki, fotograficzny. a także przegląd filmowy i wystawy sztuki.

Artyści-amatorzy z Polski, Białorusi, Rumunii, Słowacji i Ukrainy wzięli udział w 18. Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej "Psallite Deo" w Kętach. Przedsięwzięciu patronowali biskupi pięciu Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

W tym roku, kiedy festiwal osiągnął swoją pełnoletniość, przedsięwzięcie kontynuuje swoją formułę ekumeniczną i międzynarodową, zapoczątkowaną pięć lat temu. Składają się na niego Międzydekanalny Przegląd Muzyczny i Międzynarodowy Konkurs Muzyczny, a także wystawy dzieł sztuki i fotografii oraz Przegląd Filmowy „Oikumene”. Na scenie wystąpiło kilkaset osób!

Festiwal w Kętach osiemnaście lat temu zainicjowali pracownicy miejscowego Domu Kultury. Po raz pierwszy odbył się on w listopadzie 1998 r. Ale jego historia tak naprawdę zaczęła się podczas „Wieczorów z piosenką religijną”, na które przyjeżdżały zespoły młodzieżowe śpiewające w sąsiednich parafiach. W czasie pierwszego festiwalu konkurowało ze sobą siedem zespołów. Od początku patronuje mu burmistrz Kęt, od niedawna także starostwo oświęcimskie.

W tym roku po raz pierwszy festiwal został zorganizowany w ramach projektu "Vox Poloniae" dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wydarzeniu patronowali bp bielsko-żywiecki Roman Pindel, reprezentowany przez ks. Sławomira Zawadę, bp Paweł Anweiler zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz abp Szymon Romańczuk z diecezji łódzko-poznańskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w jego imieniu przybył ks. Mikołaj Dziewiatowski), bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego i bp Andrzej Malicki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, którzy także przysłali do Kęt swojego reprezentanta - ks. Krzysztofa Kłuskę.

Wszystkim patronom i sympatykom festiwalu wręczono pamiątkowe ryby - symbol wydarzenia.

Tegoroczne "Psallite Deo" otworzyła działająca w Domu Kultury w Kętach grupa teatralna "Antrakt", która zaprezentowała etiudą teatralną pt. "Oto człowiek". Aktorzy posługiwali się głównie ruchem scenicznym, tańcem, muzyką i światłem. Etiudę wyreżyserowała instruktor grupy - Barbara Siwiec. Inspiracją do jej powstania był wiersz Jana Pawła II "Człowieka ciężar właściwy".

Podczas inauguracji wystąpiły także zespoły polonijnych: chór Majowy Kwiat z Mińska na Białorusi, zespołu folklorystyczny Wierbica z Mińska na Białorusi, chór „Kiyovskye Blahochestya” ze Lwowa na Ukrainie i Chór św. Barbary z miejscowości Kaczyka w Rumunii.

Inaugurację zakończył recital kęczanki Katarzyny Wietrzny - laureatki wielu konkursów muzycznych, występującej na polskich i zagranicznych scenach.

Konkurs międzydekanalny

W konkursie międzydekanalnym zaprezentowały się trzy zespoły dziecięco-młodzieżowe, pięcioro solistów, siedem ludowych zespołów śpiewaczych oraz chóry: z Kęt, Oświęcimia, Bulowic, Bielska-Białej, Cieszyna, Nowej Wsi, Brzeszcz, Grojca, Głębowic i Hecznarowic.

Spośród wykonawców do przeglądu międzynarodowego wybrano: Adama Płonkę z Kęt, zespół Kontrasty działający przy MDK w Komorowicach, chór Wrzos z Głębowic oraz Zespół Pieśni i Tańca Iskierki i Iskierkowa Familia.

Konkurs międzynarodowy

W przeglądzie międzydekanalnym wystąpiło siedem ludowych zespołów śpiewaczych, czterech solistów oraz dwa młodzieżowo-dziecięce zespoły instrumentalno-wokalne. Natomiast w konkursie międzynarodowym osiemnastu wykonawców z Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. Poza tym w konkursie wzięło udział sześć chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rumunii.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Duch Karmelu uczy zapomnienia o miłości własnej i budowania relacji z bliźnimi w oparciu o pokorę. Tę zasadę przypomniał bp Roman Pindel podczas Mszy św. w kościele Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu.

Podczas Eucharystii jej uczestnicy dziękowali Bogu za dar życia i świętości św. Teresy z Avila, której pięćsetlecie urodzin, przypadające 28 marca, stało się okazją do obchodów Roku Jubileuszowego.

W tym duchu, w oświęcimskim Karmelu przeżywano niemal wszystkie tegoroczne przedsięwzięcia duszpasterskie. Szczególny wymiar miały również lipcowe uroczystości szkaplerzne z okazji wspomnienia NMP z Góry Karmel. Wzięła w nich udział wyjątkowo liczna rzesza pielgrzymów z Oświęcimia i sąsiednich miejscowości, także z parafii archidiecezji krakowskiej i katowickiej. W liturgii uczestniczyła schola salezjańskich prenowicjuszy. Kilkudziesięciu wiernych przyjęło znak szkaplerza św.

Bp Roman Pindel przewodniczył też modlitwie podczas XVII Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej, które odbyło się w Czernej, w archidiecezji krakowskiej, 18 lipca, również jako dziękczynienie za dar życia i świętości św. Teresy w 500. rocznicę jej urodzin.

− Twoją jestem na zawsze, od Ciebie życie wzięłam. Powiedz mi więc, o Boże, co chcesz, abym czyniła? − te słowa św. Teresy, stanowiące motto roku jubileuszowego, przywołano także podczas ostatniego spotkania modlitewnego w oświęcimskim Karmelu. Eucharystię poprzedził program artystyczny, prezentujący duchowość terezjańską. A po Mszy św. jej uczestnicy uczcili relikwie świętej z Avila.

Początki oświęcimskiego Karmelu sięgają sierpnia 1984 roku. Pierwsze karmelitanki zamieszkały przy kościele św. Maksymiliana. Następnie przeprowadziły się do klasztoru, utworzonego w zaadaptowanym specjalnie na jego potrzeby tak zwanym Starym Teatrze, tuż obok drutów byłego KL Auschwitz.

Ponieważ obecność i modlitwa sióstr w tym miejscu spotkała się z gwałtownym sprzeciwem środowisk żydowskich, nowy klasztor zbudowano niespełna kilometr dalej. Siostry przeniosły się do niego w latach 90. Do klasztoru, znajdującego się w sąsiedztwie oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy, przylega kościół otwarty dla wiernych.

Podczas każdej Mszy św. gromadzą się w nim pielgrzymi, przyjeżdżający z okolicznych parafii. Siostry uczestniczą w nabożeństwach, pozostając za klauzurą, w tak zwanym chórze: pomieszczeniu znajdującym się za ołtarzem i tabernakulum, od reszty kościoła oddzielonym ozdobną kratą. W pobliżu tabernakulum znajduje się niewielka furtka, otwierana na czas Komunii św. Sprawujący Eucharystię kapłan najpierw udziela jej podchodzącym tutaj siostrom, a dopiero w dalszej kolejności zgromadzonym w kościele wiernym.

Wspólnota oświęcimskiego Karmelu liczy dziesięć sióstr. Ich obecność w sąsiedztwie byłego obozu św. Jan Paweł II określił jako znak miłości w sercu Kościoła.

− W jaki sposób przyszłość będzie wzrastała w tej najboleśniejszej przeszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza niż śmierć − napisał papież w 1993 roku do karmelitanek, które zmuszone do opuszczenia Starego Teatru miały się przenieść do nowego klasztoru

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Bp Piotr Greger odwiedził Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej, gdzie Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu i Świetlicę Środowiskową Dzieciątka Jezus.

Zazwyczaj jest ich tu dwadzieścioro. Kochają to miejsce i biegną tu po lekcjach niezależnie od tego czy towarzyszy im słońce czy ulewny deszcz. Zawsze czekają tu na nie opiekunki: Katarzyna Czarnocka i Elżbieta Mikołajczyk Jest z nimi także wolontariuszka Hanna Skrolecka - choć na emeryturze, wciąż chce maluchom i nieco starszym dzieciom służyć swoją serdecznością. A tuż obok mają jeszcze kogoś - kilkudziesięciu seniorów, którzy każde z dzieci traktują jak własnego wnuka czy wnuczkę.

Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus, działająca przy Katolickim Domu Opieki "Józefów", prowadzonym przez Klub Inteligencji Katolickiej przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej świętuje 15-lecie swojej działalności!

Z tej okazji z dziećmi ze świetlicy, a także z seniorami z Domu Pomocy Społecznej i członkami KIK-u, zaangażowanymi w życie "Józefowa", spotkał się biskup Piotr Greger.

"Józefów", tworzą dziś trzy placówki: Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus, Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i Dom Pomocy Społecznej, gdzie mieszkają osoby starsze i schorowane, którym fachowy personel pielęgniarski służy przez całą dobę.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kaplicy ośrodka przez bpa Piotra Gregera, ks. Zbigniewa Powadę, kapelana KIK-u oraz ks. Tadeusza Słoninę SDS - proboszcza miejscowej parafii NMP Królowej Świata i dobroczyńcę świetlicy. Następnie ksiądz biskup odwiedził tych seniorów, którym stan zdrowia nie pozwolił na uczestnictwo w Eucharystii i spotkał się z dziećmi w sąsiadującym z DPS budynku świetlicy.

- Świetlica była naszą pierwszą placówką, którą otworzyliśmy oficjalnie w uroczystość Matki Bożej Różańcowej. 7 października 2000 roku - mówi Elżbieta Kralczyńska, prezes KIK-u. - Do dziś wspominamy odwiedziny biskupa Tadeusza Rakoczego, który wówczas obdarował dzieci różańcami…

Jak wspomina prezes Kralczyńska: - Żeby uruchomić świetlicę, adaptowaliśmy dawny budynek gospodarczy przekazanego nam ośrodka przy ul Grzybowej. Cały obiekt był w ruinie… Przeprowadziliśmy remont budynku, wyposażyliśmy go w pokoje do zajęć, a także kuchnię, urządziliśmy salkę gimnastyczną. Świetlicę prowadzimy we współpracy z wydziałem polityki społecznej urzędu miejskiego w Bielsku-Białej. Oprócz opieki pedagogów, zapewniamy dzieciom posiłek, a także udział w - między innymi - zajęciach plastycznych, sportowych, profilaktycznych i komputerowych, a także wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na wycieczki.
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00. Także w czasie wakacji. Nigdy nie brakuje tu dzieci.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się już za 81 dni powinny zaowocować ożywieniem w nas czynnej miłości bliźniego. Nasze ręce, jak pisze Ojciec Święty, mogą stać się przedłużeniem miłosiernej dłoni Boga, która dotyka naszych bliźnich.

Działania Caritas będą z jednej strony oparte na wydarzeniach związanych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji ale będą się także wpisywały w kalendarz Roku Jubileuszowego ogłoszonego przez Papieża Franciszka i kalendarz Caritas.

Fundamentem także dla Caritas jest przede wszystkim spotkanie z Chrystusem w sakramentach, dlatego mocno akcentowana będzie duchowość wśród wolontariuszy.
- Dni skupienia, rekolekcje dla Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas
- Pielgrzymka z okazji Tygodnia Miłosierdzia do jednego z sanktuariów diecezji
- Pielgrzymka do Łagiewnik, w którą Caritas w tym roku szczególnie chce się włączyć

Na tym fundamencie będziemy chcieli budować. Chcemy aby owocem peregrynacji w parafiach było tworzenie, reaktywacja bądź wzrost Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Chcielibyśmy zaprosić do pracy w tych Zespołach wszystkich ludzi dobrego serca w parafiach bez względu na wiek.
Od kilku lat powstają w placówkach oświatowych Szkolne Koła Caritas. Na terenie diecezji działa ich już kilkanaście. Mamy nadzieje, już mamy też takie pozytywne sygnały, że będzie ich więcej, właśnie jako owoc tego wyjątkowego czasu. Współpracujemy w tej materii z wydziałem katechetycznym aby trafić do jak największej ilości szkół i nauczycieli.

We współpracy z Caritas innych diecezji chcemy szkolić liderów wolontariatu, którzy prowadzili by działania SKC czy PZC. Działania Caritas wpisane są w kalendarz wydarzeń i działań Caritas w

Promować będziemy dotychczasowe kampanie:
- 11 lutego Dzień chorego i początek akcji „Podaruj Kroplę Miłości”
- Marzec – Jałmużna Wielkopostna, Zbiórka Żywności
- Kwiecień – Tydzień Miłosierdzia
- Maj, Czerwiec – Dzień Matki i Dzień Dziecka ‘Festyn Rodzinny”
- Wakacyjna Akcja Caritas
- Tornister Pełen Uśmiechów, Promocja Skrzydeł
- Listopad – Bezdomni
Dzięki współpracy z Towarzystwem Brata Alberta i Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta chcemy zorganizować wzorem innych diecezji turniej szachowy dla bezdomnych, a także uczestniczyć w pielgrzymce ludzi bezdomnych na Jasną Górę. Rekolekcje dla bezdomnych.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych.

Działania Caritas będą próbą zwrócenia uwagi, że każdy z nas wezwany jest do czynów miłosierdzia i każdy nawet najmniejszy gest jest ważny i potrzebny.

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

06:30 - 07:00
Godzinki
07:00 - 07:10
Informacje o dniu
07:10 - 07:15
Częstograj
07:30 - 08:00
Rozmowa dnia - Sport
08:00 - 08:15
Jutrznia

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice