Minęłą 30. rocznica śmierci pochodzącego z beskidzkich Buczkowic bp. Jana Pietraszki.

Minęłą 30. rocznica śmierci pochodzącego z beskidzkich Buczkowic bp. Jana Pietraszki, wieloletniego duszpasterza studentów, krakowskiego biskupa pomocniczego, obecnie kandydata na ołtarze. Wierni z rodzinnej wsi kapłana, pochowanego w krypcie krakowskiej kolegiaty akademickiej św. Anny, będą wieczorem modlić się podczas Mszy św. o wyniesienie sługi Bożego na ołtarze. Za tydzień kilkudziesięciu z nich pojedzie na pielgrzymkę, gdzie nawiedzą miejsca związane z życiem i działalnością swego rodaka.

Ludmiła Grygiel, tłumaczka i pisarka, która wraz z mężem Stanisławem była związana z duszpasterstwem akademickim w Krakowie, przypomniała w artykule dla pisma samorządowego gminy Buczkowice, że aby sługa Boży został błogosławionym, potrzebny jest cud za jego wstawiennictwem.

„Może w jego rodzinnej wsi ktoś taki cud wymodli?” – pyta na łamach „Gazety Gminnej” autorka książki „Prorok ze św. Anny” i zachęca, by z ufnością prosić biskupa Jana o wstawiennictwo u Boga w różnych życiowych trudnościach.

Jak zauważa Grygiel, choć Jan Pietraszko po wstąpieniu do seminarium w 1931 roku nie mieszkał już na stałe w Buczkowicach, nigdy nie zerwał kontaktu z rodzinną wioską i własną rodziną. „Z doświadczenia życia wiejskiego wyniósł wiele obrazów, które służyły mu do ubogacania doskonałych literacko kazań, wyjaśniały działanie Boga w świecie” – zauważyła Grygiel w artykule pt. „Siewca Słowa Bożego rodem z Buczkowic”, podkreślając, że bp Jan wpłynął na ożywienie życia religijnego Krakowa, a przez publikowane kazania – także całej Polski.

Zdaniem autorki biografii, bpPietraszko był „mistykiem słowa Bożego” oraz człowiekiem głębokiej modlitwy. Jan Paweł II po śmierci swego przyjaciela napisał, że „obdarzył go Bóg darem szczególnego rozumienia Słowa Bożego oraz darem prostoty i głębi w jego przekazywaniu”.

Biskup Jan Pietraszko urodził się 7 sierpnia 1911 r. w Buczkowicach koło Żywca. Wychował się w wielodzietnej rodzinie – miał pięciu braci i pięć sióstr. Ukończył Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1936 r. w Krakowie z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy. W pierwszej swej parafii w Rabce był wikarym i katechetą. Po dwóch latach zaczął pełnić funkcję kapelana metropolity abp. Adama Stefana Sapiehy. W 1942 pracował już w parafii w Czarnym Dunajcu. W 1944 r. został wikarym w Zakopanem. Tu był kapelanem hufca ZHP. W parafii św. Szczepana w Krakowie podjął się funkcji kapelana chorągwi ZHP. Został wkrótce prefektem w krakowskim seminarium duchownym. Niebawem mianowano go proboszczem parafii św. Anny w Krakowie, opiekując się krakowskimi studentami.

15 kwietnia 1963 r. ks. Pietraszko w katedrze wawelskiej przyjął sakrę biskupią. Pełnił między innymi funkcję przewodniczącego kurialnej komisji do spraw sztuki kościelnej i członkiem komisji apostolstwa świeckich przy episkopacie Polski oraz krajowym duszpasterzem pisarzy.

Był bliskim współpracownikiem i przyjacielem kard. Karola Wojtyły. Zmarł w opinii świętości 2 marca 1988r. W 1994 roku na wyraźne polecenie papieża Jana Pawła II kard. Franciszek Macharski rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

W Buczkowicach w 2015 roku otwarta została izba pamięci poświęcona słudze Bożemu. Mieści się ona w zabytkowym drewnianym budynku, służącym niegdyś jako rodzinny dom biskupa Pietraszki.

Kilka dni temu w Watykanie rozpoczęła obrady komisja teologów, która zbada przesłane z Krakowa materiały z zakończonego w 2001 roku procesu beatyfikacyjnego krakowskiego sufragana. Rezultatem opinii specjalistów może być prośba do papieża Franciszka o wydanie dekretu o heroiczności sługi Bożego bp. Jana Pietraszki.

diecezja.bielsko.pl

Nasze audycje

Krąg biblijny

Żywieckie portrety

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony