Wirtualnym wycieczkom towarzyszą teksty w języku polskim, czeskim i angielskim.

Panoramiczne fotografie wszystkich drewnianych świątyń, które znajdują się na terenie Śląska Cieszyńskiego, można już oglądać na stronach internetowych. To rezultat wspólnego przedsięwzięcia cieszyńskiego Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie, zrealizowanego w ramach projektu „Kultura materialna i duchowa” i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Panoramiczne fotografie drewnianych świątyń, umieszczone na stronie http://wirtualnie.muzeumcieszyn.pl/article/1, są efektem pracy historyka sztuki, fotografa i informatyka. Na razie zdjęcia zostały udostępnione na stronie internetowej cieszyńskiego muzeum. W planach jest także umieszczenie ich na stronach muzeum w Czeskim Cieszynie oraz dwóch diecezji katolickich – bielsko-żywieckiej oraz opawsko-ostrawskiej.

Pomysłodawczyni projektu Irena Prengel-Adamczyk, kierująca działem sztuki  w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, wyjaśniła, że dzięki panoramom zewnętrznej i wewnętrznej architektury jedenastu polskich i jedenastu czeskich świątyń, można wirtualnie zwiedzić prawdziwe perły budownictwa sakralnego.

Wirtualnym wycieczkom towarzyszą teksty w języku polskim, czeskim i angielskim, a także dane nt. precyzyjnej lokalizacji GPS.

Z jedenastu kościołów po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego tylko jeden jest parafialny. Pozostałe są świątyniami filialnymi. Z kolei wśród tych po polskiej stronie aż cztery zostały przeniesione z innego terenu.

Spośród kościołów na terenie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego obiekt w Olbrachcicach z 1766 roku jest przypisany do gminy, zaś po stronie polskiej jest jedna prywatna kaplica rodziny Konarzewskich z 1921 roku – znajdująca się na Andziołówce w Istebnej. Wśród zdigitalizowanych obiektów znajduje się także kaplica św. Jadwigi przy Zameczku Prezydenta RP w Wiśle Czarnem.

W lipcu ub. roku spłonął w wyniku podpalenia kościół w Gutach w Czechach – najstarszy na Śląsku Cieszyńskim (1556-1574). Jeszcze przed pożarem fotograf, zaangażowany w projekt, zrobił zdjęcia zewnątrz tego kościoła. Zrobienie zdjęć wewnątrz wkrótce okazało się już niemożliwe.

Projekt digitalizacji drewnianych świątyń na Śląsku Cieszyńskim obejmuje następujące kaplice i świątynie: na Andziołówce, w Bielowicku, Kaczycach, Kończycach Wielkich, Kubalonce, Mlaskawce, Nierodzimiu, Stecówce, Wiśle Czarnem, Wiśle Głębcach i Zamarskach. Projekt obejmuje kościoły po czeskiej stronie – w Bystrzycy, Gutach, Herczawie, Marklowicach Dolnych, Nydku, Olbrachcicach, Praszywie, Rzepiszczu, Siedliszczu, Starych Hamrach-Gróniu i Liskovcu-Hájku.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego założył w 1802 r. ks. Leopold Szersznik. Odpowiednik tej placówki w Czeskim Cieszynie powstał w 1948 r.

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony