Ks. Krzysztof Straub - wieloletni proboszcz parafii św. Józefa w Oświęcimiu zmarł 26 września 2019 r. Duchownny, który wybudował światynię na Zasolu przeżył 70 lat, w tym 44 lat służąc Bogu i ludziom w kapłaństwie.

 

Urodził się 2 sierpnia 1949 roku w Mikuszowicach Krakowskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku z rąk kard. Karola Wojtyły. Był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu, a od 1983 roku proboszczem parafii św. Józefa na Zasolu oraz dziekanem dekanatu oświęcimskiego. Postać tego kapłana nieodłącznie związana była z życiem społecznym i religijnym Oświęcimia. W stopniu majora śp. ks. Straub pełnił funkcję kapelana jednostek wojskowych i służb mundurowych w powiecie oświęcimskim. Przez wiele lat można go było spotkać na wszystkich ważnych uroczystościach religijnych związanych z życiem Oświęcimia. Przez kilkadziesiąt lat przewodniczył nabożeństwom Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau. W latach emerytury, gdy zamieszkał w bielskim Domu Księży Emerytów, był niestrudzonym spowiednikiem.

Uroczystości pogrzebowe:

Importa w środę 2 października br. w Oświęcimiu, parafia św. Józefa na Zasolu

– Modlitwa różańcowa o godzinie 14:30

– Msza święta o godzinie 15:00

Eksporta w czwartek 3 października br. w Mikuszowicach

– Modlitwa różańcowa o godzinie 15:30

– Msza święta o godzinie 16:00


Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie.