Można być na pielgrzymce na Jasną Górę, pozostając w domu.

Duchowe pielgrzymowanie polega na duchowym uczestnictwie w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę. Trwa ona od 6 do 11 sierpnia.

Zajrzyj TUTAJ.

Pielgrzymi duchowi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie. Wszystkich, którzy z różnych względów, nie będą mogli pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do duchowego pielgrzymowania wraz z pieszymi pielgrzymami. Wasza duchowa obecność będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z nami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkie Wasze intencje. Wasza duchowa obecność na trasie pielgrzymki będzie wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątników. Tę duchową łączność, będziemy podtrzymywali na trasie codzienną modlitwą za Was i Wasze rodziny, podczas Apelu Jasnogórskiego, jak również niosąc Wasze intencje przed Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasną Górę. Duchowe pielgrzymowanie zakłada następujące zadania:
-modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
-udział w porannej lub wieczornej Mszy Św., albo przynajmniej komunia duchowa – czyli wzbudzenie sobie wewnętrznego pragnienia przyjęcia Komunii Świętej;
-rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni (według Liturgii Słowa w danym dniu); krótka lektura duchowa;
-o godz. 12:00 Anioł Pański w podanych intencjach;
-różaniec, litania do Matki Bożej;
-Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o godz. 15:00);
-w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
-wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21:00.

Modlitwa Pielgrzyma:
Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża, patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen.
Kontakt w sprawie Zapisów jako Pielgrzym Duchowy Nr. Tel.322157802
Renata Ślosarczyk, prowadząca Grupę Pielgrzymów Duchowych

można tez zapisać się przez internet
https://pielgrzymka.bielsko.pl/pielgrzym-duchowy/
Pielgrzym duchowy - Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę
Każdego roku z różnych stron Polski, jak również spoza jej granic, do Tronu Matki Bożej Jasnogórskiej w pieszych pielgrzymkach podążają tysiące pątników. Również z beskidzkiej ziemi co roku wyruszają pielgrzymi, aby zanosić intencje swoje oraz innych, składając je Matce Bożej.

pipielgrzymka.bielsko.pl