Transmisję Mszy św. z kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie przeprowadzi w niedzielę 14 lipca 2019 r., Telewizja Polonia.

Cieszyńskie sanktuarium przy pl. Dominikańskim zostało wybrane do tego celu nieprzypadkowo. Będzie to m.in. okazja, by przypomnieć, że rok 2019 został ogłoszony w województwie śląskim, Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego – jezuity z XVII wieku urodzonego w Cieszynie. W świątyni znajduje się kaplica św. Melchiora Grodzieckiego, z obrazem pędzla Jana Wałacha, przedstawiającym męczennika stojącego nad Olzą. Kaplica została poświęcona św. Melchiorowi po jego beatyfikacji w 1905 roku, za pontyfikatu papieża Piusa X. W 1995 roku odbyły się uroczystości dziękczynne za kanonizację św. Melchiora Grodzieckiego z udziałem Episkopatu Polski. Owocem tych uroczystości jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w cieszyńskim kościele.

Proboszcz cieszyńskiej parafii św. Marii Magdaleny ks. Jacek Gracz, który będzie przewodniczył niedzielnej Mszy św., przypomniał, że od wielu lat, w każdą niedzielę o godz. 13.00 Telewizja TVP Polonia przeprowadza bezpośrednią transmisję Mszy św. dla Polaków przebywających za granicą oraz chorych. „Jest to także okazja do odwiedzin w rożnych świątyniach i zakątkach naszej Ojczyzny. Tym razem telewizja przeprowadzi bezpośrednią transmisję z naszej świątyni. Bedzie to okazja dla wielu naszych rodaków aby przeżywać Mszę św. z naszą wspólnotą parafialną, a dla wielu cieszynian do modlitwy w parafialnym kościele” – dodał kapłan i zachęcił do udziału w tej Eucharystii, a telewidzów do oglądania transmisji.

Według dokumentów Kościoła, radiowe, telewizyjne i internetowe transmisje nabożeństw przeznaczone są głównie dla osób starszych i chorych, a ich wysłuchanie nie czyni zadość obowiązkowi uczestnictwa we Mszy św.

Papież Jan Paweł II w transmisjach dostrzegał „możliwość zjednoczenia się słuchaczy i widzów z celebracją eucharystyczną”, a Benedykt XVI mówił o szerszym niż w przeszłości znaczeniu słowa „uczestnictwo” i o zadowoleniu, które przynoszą nowe narzędzia i nowe możliwości w odniesieniu do celebracji eucharystycznej.

W 2017 r. Konferencja Episkopatu Polski zaaprobowała dokument na temat transmisji Mszy św., w którym przypomniano, że są one przeznaczone „przede wszystkim dla osób chorych i starszych wiekiem, które nie mogą udać się do miejsca jej sprawowania”, powinny mieć wzorcowy charakter, a jedyną dopuszczalną formą przekazu jest transmisja bezpośrednia, nigdy zaś retransmisja.

diecezja.bielsko.pl