„Pokój, pierwszy dar Boga dla człowieka, nie jest tylko brakiem konfliktów, ale chęcią budowania atmosfery miłości, przyjaźni i przebaczenia” – przypomniał ks. dr Jan Abrahamowicz, który 7 lipca 2019 r. sprawował Mszę św. na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. Proboszcz krakowskiej parafii na Wzgórzach Krzesławickich podkreślił, że pokój i miłość trzeba odbudowywać mozolnie każdego dnia.

Pielgrzymi z różnych zakątków Polski przybyli na beskidzki Groń. Mszę św. celebrował prefekt grupy krakowskiej Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ks. dr Jan Abrahamowicz. Duchowny odwołując się do niedzielnych czytań z Pisma Świętego, wskazał na uczniów Jezusa, którzy wędrują do domów i głoszą Dobrą Nowinę, dzieląc się jednocześnie pokojem – „pierwszym darem Boga dla człowieka”.

„Ten pokój nie jest tylko brakiem konfliktów. Jest chęcią budowania atmosfery miłości, przyjaźni i przebaczenia. Jest rozpoczynaniem wszystkiego od początku. Zwłaszcza ci, którzy żyją w małżeństwie, wiedzą, jak ważną sprawą jest pokój i miłość” – zauważył kaznodzieja i zaznaczył, że uczniowie Jezusa nie tylko zanoszą pokój, ale czynią znaki: uzdrawiają chorych – fizycznie i duchowo.

„Każdy gest miłości, dobry gest chrześcijański, płynący z nadprzyrodzonych pobudek, jest objawianiem się Boga, przybliżaniem pełni Jego królestwa, które już zagościło w sercach naszych” – dodał kapłan.

Jezus, jak zauważył kapłan, wskazał uczniom na właściwy wymiar ich działań i pouczał, by czynili wszystko na ziemi w perspektywie nieba. „Żyjemy na ziemi. Ale Bóg chce nam powiedzieć: doceń to na co patrzysz, ale umiej także oderwać wzrok od tego, co widzisz, ku Temu, który wypełnia twoje serce, jest darem w swojej Boskiej obecności w tobie. Zatrzymaj się! Przestań kalkulować, zaufaj i wejrzyj w siebie, a odnajdziesz Boga. Żyj Bożymi wartościami!” – zachęcił.

diecezja.bielsko.pl