radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Trwają szeroko zakrojone prace przy odnowieniu bielskiej katedry.

Prace naprawcze na dachu i wieży, konserwację portali, drzwi, kamiennej okładziny oraz monumentalnych figur obejmuje m.in. trwający proces restauracji katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej – najważniejszej świątyni diecezji bielsko-żywieckiej. Zdaniem specjalistów, przedsięwzięcie jest konieczne, gdyż zniszczeniu uległy elementy konstrukcyjne podtrzymujące krzyż wieńczący hełm katedralnej wieży oraz fragmenty poszycia dachowego.

W najbliższym czasie dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego naprawione zostaną elementy konstrukcyjne drewnianych podestów i deskowanie więźby dachowej, łącznie z impregnacją zabezpieczającą przed pożarem.

Jak poinformował ks. dr Szymon Tracz, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej i konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, zakończył się już pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich, obejmujący portale, drzwi i kamienną okładzinę – rustykę dolnej części masywu wieżowego.

„Konserwacji poddano także trzy monumentalne figury św. Jana Nepomucena, św. Jadwigi Śląskiej i św. Mikołaja umieszczone ponad głównym portalem. Dzięki przeprowadzonym działaniom konserwatorskim usunięto pojawiające się pęknięcia i odspojenia warstw piaskowca, z którego wykonano rustykę i same rzeźby” – wyjaśnił i podkreślił, że te prace sfinansowano z ofiar parafian oraz dotacji przyznanej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Tymczasem proboszcz parafii katedralnej ks. Antoni Młoczek niedawno zabezpieczył świątynię przede wszystkim przed żywiołami, które w ostatnim czasie nękają wiele budowli sakralnych.

Bielska katedra należy do najstarszych zabytków miasta. Kamienna świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja stanęła tu w 1443 r. W 1447 erygowana została parafia, która zarazem otrzymała status głównej kościelnej jednostki administracyjnej w mieście. Patron parafii, otaczający szczególną opieką kupców, był też patronem miasta.

Od 1559 do 1630 r. kościół ten, podobnie jak większość świątyń katolickich na terenie Śląska Cieszyńskiego, znajdował się w rękach ewangelików. Wielokrotnie katedrę trawiły pożary i niszczyły żywioły.

Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Mikołaja pochodzący z 1845 r.. Środkową część masywu wieżowego bielskiej katedry tworzy monumentalne rozwiązanie portalowe inspirowane romańskimi ościeżami spotykanymi w średniowiecznej sztuce Europy Zachodniej. W tympanonie portalu wyobrażono zmartwychwstałego Chrystusa adorowanego przez dwa anioły. Natomiast na ościeżach w owalach przedstawiono popiersia dwunastu apostołów. Ponad portalem na cokole koronującym umieszczono figury świętych – Jana Nepomucena, Jadwigi Śląskiej i Mikołaja, patrona katedry.

Założenie portalowe jest dziełem twórcy fasady katedry Leopolda Bauera, który w latach 1907-1910 dokonał jej przebudowy, nadając jej obecny, rozpoznawalny w świecie kształt. Rzeźby i kamienną dekorację portalu odkuł słynny wiedeński artysta Othmar Schimkowitz (1864-1947).

diecezja.bielsko.pl

Udostępnij:

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

13:00 - 13:10
Wiadomości
13:10 - 14:00
Studio regionalne
14:00 - 14:10
Wiadomości
14:10 - 14:15
Częstograj
14:15 - 14:45
Z życia Kościoła i diecezji

Polecane audycje

Anielski poradnik

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2020 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony