radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych (Android i IOS)


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Legendarny duszpasterz akademicki w Hałcnowie.

„Oblicze biblijnej prawdy ma cechy osobowe” – podkreślił o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, który był 18 czerwca 2019 r. kolejnym prelegentem w ramach cyklu katechez pt. „W mocy Bożego Ducha” w hałcnowskiej bazylice w Bielsku-Białej. Ten legendarny duszpasterz akademicki i kaznodzieja wygłosił wykład pt. „Jak być wiernym prawdzie?”.

Jak wyjaśnił o. Kłoczowski, odwołując się do słów starotestamentowego Psalmu 116, prawda w rozumieniu biblijnym nie jest tożsama z greckim znaczeniem tego pojęcia. Zauważył, że użyte w oryginale hebrajskie słowo „emet” oznacza coś więcej niż prawdę, bo także wierność. „Bóg prawdziwy jest Bogiem wiernym obietnicy, którą dał swoim dzieciom – tym, którzy zostali przez Niego powołani. Obietnicę, która skierowuje człowieka ku nadziei, ku przyszłości” – zaznaczył, wskazując, że biblijne pojęcie prawdy odwołuje się do relacji.

„Wierność Pańska to nie jest pojęcie logiczne. To jest postać charakteryzowania rzeczywistości prawdy, która nie jest zapisem, lecz ma swoje oblicze. Oblicze biblijnej prawdy ma cechy osobowe. Biblia nie mówi o wierności jako abstrakcyjnie pojętej cesze charakterystycznej, ale wskazuje, że Ktoś jest wierny” – wyjaśnił teolog. „Wierność to przejaw działania osoby” – dodał i podkreślił, że w odróżnieniu od platońskiej idei, mieszkającej w świecie niedostępnym człowiekowi i materii, doświadczenie biblijne przedstawia Boga jako osobę, która zwraca się do człowieka po imieniu.

„To jest Ten, któremu można się powierzyć, czyli Temu, któremu można wyznać wiarę. Bo jest wierny: nie zawodzi, nie wprowadza w błąd. Słowo, które objawia Boga, nie robi tego, by zainteresować tylko filozofów. Słowo staje się drogą, która pozwala człowiekowi odkryć nie tylko Boga, ale i samego siebie” – stwierdził prelegent. Wytłumaczył, że człowiek wchodząc na tę drogę, odkrywa, jak być wiernym sługą, dzieckiem, przyjacielem Boga.

Jak wskazał dominikanin, o ile greckie pojęcie prawdy – „aletheia” – akcentuje odsłanianie rzeczywistości, o tyle hebrajskie „emet” opowiada o Bogu prawdziwym, odsłaniającym się jako wierny. „Postać Jezusa Chrystusa jest przecież ciągłym odsłanianiem Bożej wierności. Także wtedy, gdy spotyka się z ludzką nędzą, biedą” – wytłumaczył. Zauważył, że w konsekwencji wiara jawi się jako decyzja wynikająca z zawierzenia.

„Prawda jest rzeczywistością, która opisuje coś bardzo fundamentalnego w relacjach pomiędzy ludźmi. Umożliwia coś istotnego: zawierzenie Bogu, powierzanie się Mu i przenoszenie tego w obręb naszego życia” – zaakcentował.

Zakonnik, by przybliżyć analizowane pojęcie prawdy, odwołał się do poezji – konkretnych utworów Ryszarda Krynickiego czy Stanisława Różewicza. Przywołał zarazem słowa, które Jan Paweł II wypowiedział 21 czerwca 1983 roku podczas Mszy św. we Wrocławiu. „Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie – od tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie – zależy przyszłość Ojczyzny” – powiedział wówczas papież.

„Jakże mocne, bolesne słowa. Ten ścisły związek pomiędzy prawdą, zaufaniem i wspólnotą. Jeśli nie ma prawdy, nie ma zaufania. Tam, gdzie nie wspólnoty, tam jest lęk, bo nie ma zaufania. A jeśli nie ma zaufania, wydaje się nam, że z każdego kąta czyha na nas jakieś straszne niebezpieczeństwo i nie ma żadnej prawdy na ocalenie” – przestrzegł, zachęcając do wiernego budowania ludzkiego-Boskiego świata.

Prelegent odpowiadał na pytania uczestników spotkania. 82-letni duchowny na koniec podpisywał też swoje książki czytelnikom.

o. Jan Andrzej Kłoczowski OP z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów jest filozofem religii, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Od 2014 r. o. Kłoczowski jest czwartym polskim dominikaninem, który może poszczycić się tytułem Magistra Świętej Teologii. Jest to honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim przez jego generała, w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie teologii.

O. Kłoczowski ukończył studia z historii sztuki na UAM w Poznaniu oraz filozofię na KUL. Jest m.in. autorem książek: „Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię”, „Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii”, „Drogi człowieka mistycznego”, „Filozofia dialogu”. Przewodniczy Radzie Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

diecezja.bielsko.pl

Udostępnij:

Teraz na antenie

07:15 - 07:45
Rozmowa dnia - Duszpasterstwo młodych
07:45 - 08:00
Stół Słowa Bożego
08:00 - 08:15
Jutrznia
08:15 - 09:00
Msza św.
09:00 - 09:10
Wiadomości

Polecane audycje

Żywieckie portrety

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony