radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Pięćdziesięciolecie kapłaństwa przeżywa w tym roku pochodzący z Andrychowa kard. Stanisław Ryłko.

“Wspólnota parafii św. Macieja ma szczególny tytuł do radości i dumy, bo to również w jej środowisku, pośród was, młody Stanisław przez pierwsze osiemnaście lat swego życia dojrzewał do odpowiedzialnej i twórczej służby w Kościele – najpierw w Kościele krakowskim, a następnie w Kościele powszechnym” – mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Andrychowie podczas jubileuszu 50-lecia kapłańskich świeceń ks. kardynała Stanisława Ryłko.

Nawiązując do czwartej niedzieli Wielkiego Postu – Niedzieli Laetare, czasu radości i nadziei, kardynał przypomniał, że 50 lat temu, z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, dzisiejszy Jubilat – kardynał Stanisław Ryłko, przyjął w wawelskiej katedrze kapłańskie święcenia. Zauważył, że parafia św. Macieja w Andrychowie była szczególnym miejscem, gdzie wzrastała jego wiara i powołanie.

“Tutaj przyjął chrzest święty, przystąpił do I Komunii św., a w sakramencie bierzmowania został umocniony darami Ducha Świętego. Tutaj uczęszczał na katechizację, a szczególny wpływ na niego w tym okresie wywarł niezapomniany ks. Józef Sanak, więziony w okresie stalinowskim. W tym kościele ks. Stanisław odprawiał swoje prymicje jako kapłan, potem jako biskup i wreszcie jako kardynał. Nie zapomniał nigdy i nie zapomina o swoich korzeniach” – podkreślił kaznodzieja.

W latach 1963-1969 kardynał Stanisław Ryłko formował się w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, a po święceniach i kilkuletniej pracy duszpasterskiej został wysłany przez kardynała Wojtyłę na specjalistyczne studia do Rzymu, uwieńczone doktoratem z dziedziny nauk społecznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1987 roku wrócił do Rzymu i pełnił obowiązki kierownika sekcji młodzieżowej w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, kładąc ogromne zasługi w organizację pierwszych Światowych Dni Młodzieży, jakie miały miejsce w Santiago de Compostela, w Częstochowie oraz w Denver. W 1992 roku Jan Paweł II mianował ks. Stanisława pracownikiem polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu. Po czterech latach ścisłej, codziennej i bezpośredniej współpracy został biskupem i sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, w której już poprzednio pracował, przyjmując święcenia z rąk Jana Pawła II 6 stycznia 1996 roku. Sześć lat później przyjął nominację na prefekta tej Rady.

“Na tym stanowisku pozostał aż do sierpnia 2016 roku, a w trakcie pełnienia tej odpowiedzialnej posługi został włączony do kolegium kardynalskiego w 2007 roku przez papieża Benedykta XVI. Jako sekretarz i prefekt Papieskiej Rady kierował ważnym sektorem życia Kościoła, jakim jest w nim udział świeckich, będąc również bezpośrednio odpowiedzialny za kolejne Światowe Dni Młodzieży” – mówił kardynał.

“Razem z dzisiejszym Jubilatem byliśmy przy Ojcu Świętym w chwili jego odchodzenia do domu Ojca, 2 kwietnia 2005 roku. Razem, również przy udziale m.in. kardynała Mariana Jaworskiego, uczestniczyliśmy w ostatniej Mszy św. odprawianej przy łóżku umierającego Papieża i zaopatrzeniu go wiatykiem na drogę do wieczności. Razem w chwili śmierci odśpiewaliśmy wspólnie Te Deumlaudamus. Dodam szczegół: to kardynał Stanisław w tej wyjątkowej chwili zatrzymał zegar w pokoju zmarłego św. Jana Pawła II na godzinie 21.37 “– wspominał kardynał.

Ojciec Święty Franciszek mianował dzisiejszego Jubilata Archiprezbiterem Bazyliki Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej, jednej z czterech papieskich Bazylik w Rzymie. Znajduje się w niej sławny obraz Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenia Ludu Rzymskiego, przed którym modlił się często św. Jan Paweł II. Papieski sekretarz przywołał kardynalskie zawołanie dzisiejszego Jubilata – Lux mea Christus – „Chrystus moim światłem”, zaznaczając, że kryje się w nim klucz do zrozumienia jego kapłańskiego powołania.

“Dziękujemy Ci dziś wszyscy za twą postawę i służbę. Dziękuje ci twoja andrychowska parafia św. Macieja. Dziękują ci twoi bliscy, przyjaciele i wszyscy, których ubogaciłeś na drodze kapłańskiej i pasterskiej służby. Osobiście dziękuję ci za przyjaźń, a także – i to w sposób szczególny – dziękuję za wielką pomoc w organizacji Światowego Dnia Młodzieży 2016 w Krakowie (…) Powierzamy Bogu w tej Eucharystii twoją dalszą drogę. Niech On cię prowadzi, tak jak dotychczas” – mówił na zakończenie homilii kardynał Stanisław Dziwisz.

Stanisław Ryłko urodził się 4 lipca 1945 r. w Andrychowie. W tutejszym kościele pw. św. Macieja został ochrzczony, tu też przystąpił do Pierwszej Komunii św. i przyjął sakrament bierzmowania. W podbeskidzkiej miejscowości przyszły kardynał rozpoczął także swoją edukację. Ukończył tu szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.

Święcenia kapłańskie otrzymał 30 marca 1969 r. z rąk kard. Karola Wojtyły. Po dwóch latach pracy w duszpasterstwie parafialnym kontynuował studia, uzyskując na ówczesnym Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie licencjat z teologii moralnej, a później doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Po powrocie do Krakowa został wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Równocześnie wykładał teologię praktyczną i socjologię religii w tamtejszej Papieskiej Akademii Teologicznej. Był też sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich.

W swych publikacjach zajmował się szczególnie religijnością ludową oraz rolą małych wspólnot i ruchów kościelnych w życiu Kościoła. W 1987 r. abp Ryłko został powołany do Rzymu, gdzie objął stanowisko kierownika sekcji młodzieżowej w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Pełniąc tę funkcję, koordynował zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Santiago de Compostela w 1988 r. i w Częstochowie w r. 1991. Od 1992 r. pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

W grudniu 1995 r. Jan Paweł II wyniósł ks. Ryłkę do godności biskupiej i mianował sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich. 6 stycznia 1996 r. udzielił mu sakry biskupiej, zaś w 2003 r. mianował arcybiskupem i przewodniczącym wspomnianej Rady.

W październiku 2007 roku Benedykt XVI mianował abp. Ryłkę kardynałem.

diecezja.bielsko.pl

 

Udostępnij:

Teraz na antenie

Polecane audycje

Anielski poradnik

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2020 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony