Obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Pracom zespołu, które prowadzono w warszawskim gmachu Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch. Udział wziął m.in. bp Piotr Greger, który kieruje Podkomisją ds. Muzyki Kościelnej KEP.

Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą Liturgii Godzin (Modlitwa przedpołudniowa). Następnie sekretarz komisji ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC odczytał protokół z poprzedniego zebrania, który został przyjęty jednomyślnie. W dalszej części zebrania, omówiono bieżące sprawy liturgiczne: kwestię możliwości sprawowania Mszy wotywnych oraz Mszy obrzędowych (ks. dr hab. Dominik Ostrowski), zagadnienia dotyczące tworzenia i zatwierdzania litanii (ks. dr hab. Dominik Ostrowski). Poruszono problematykę tekstów Ewangelii na procesję uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa używanych w archidiecezji katowickiej (sprawa dotyczy zaakceptowania tych tekstów dla wszystkich diecezji polskich) oraz kwestię osoby rozpoczynającej Wyznanie wiary w czasie liturgii eucharystycznej (pytanie skierowane do komisji).

W części popołudniowej członkowie komisji podjęli prace nad tłumaczeniem kolejnych tekstów Mszału rzymskiego (Msze w różnych potrzebach – część I: Za Kościół). W przerwie odmówiono Nieszpory, a następnie kontynuowano prace nad tłumaczeniem tekstów mszalnych (Msze w różnych potrzebach – część II: Różne okoliczności życia publicznego).

Więcej na ten temat w naszym programie radiowym we wtorek 13 listopada o 7:15 w porannej rozmowie z bp. Piotrem Gregerem.

diecezja.bielsko.pl

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony