W parafiach diecezji bielsko-żywieckiej wierni kończą różaniec modlitwą do Wodza zastępów niebieskich.

To odpowiedź na apel papieża Franciszka. Ojciec Święty zachęca wiernych na całym świecie do praktyki od pokoleń zakorzenionej w naszej rodzimej tradycji: by październik stał się miesiącem gorliwej modlitwy różańcowej. Celem apelu papieskiego jest zjednoczenie wiernych w pokucie i błaganiu, skierowanym do Matki Bożej i św. Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła, który nie ustaje w próbach odłączenia ludzi od Boga i wprowadzenia rozłamu między wiernymi.

Na zakończenie nabożeństw różańcowych w kościołach diecezji bielsko-żywieckiej odmawia się najstarszą znaną modlitwę Maryjną „Pod Twoją obronę” oraz modlitwę do św. Michała Archanioła. Ułożył ją w roku 1886, w dobie nasilających się ataków antykościelnych. Ówczesny Sekretariat Kongregacji Obrzędów (zlikwidowanej przez papieża Pawła VI, który jej kompetencje przekazał Kongregacjom Kultu Bożego i Sakramentów oraz Spraw Kanonizacyjnych) rozesłał do wszystkich biskupów diecezjalnych prośbę, by po każdej cichej Mszy św. odmawiano ją wraz z modlitwami do Matki Bożej. W ten sposób obecny apel papieża Franciszka nawiązuje do liczącej z górą 120 lat tradycji.
Obowiązującym polskim tekstem modlitwy jest ten, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1999 r.:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen”
 

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone