W Radziechowach rozpoczął działalność pierwszy na Żywiecczyźnie Klub Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła”.
Dzienna placówka pomocy dla osób z orzeczonym głębokim stopniem upośledzenia powstała dzięki wspólnym wysiłkom starostwa żywieckiego, Caritas diecezjalnej i radziechowskiej parafii św. Marcina.
 
W 2016 roku Caritas diecezji bielsko-żywieckiej otrzymała w użyczenie od parafii w Radziechowach Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy z przeznaczeniem na otwarcie Domu Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.
 
„Od 2016 roku intensywnie staraliśmy się uruchomić placówkę, długo wyczekiwaną przez rodziny osób, które ukończyły edukację i nie kwalifikowały się dalej do placówek na terenie powiatu żywieckiego, takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz innych” – wyjaśnił dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kasprowski.
 
W wyposażenie i uruchomienie Klubu zaangażowali się m.in. łodygowicka fundacja „Per Corda” oraz wicestarosta Stanisław Kucharczyk. Sprzęt rehabilitacyjny przekazała Caritas Polska. „Dzięki wspólnym staraniom podopieczni placówki będą mogli tu korzystać przez 8 godzin dziennie z fachowej opieki i rehabilitacji” – wytłumaczył ks. Kasprowski i podkreślił, że powstanie ośrodka to odpowiedź na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego.
 
„Rodzice ci apelowali w imieniu swoich pociech, które mając 24 lata, po ukończeniu edukacji, nie mogły liczyć na żadną formę pomocy czy rehabilitacji” – dodał kapłan.
 
W uroczystości oficjalnego otwarcia Klubu wzięli udział między innymi biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski, Jan Chrząszcz, proboszcz parafii św. Marcina w Radziechowach, ks. Piotr Pokojnikow, Andrzej Kalata – starosta powiatu żywieckiego, wraz z wicestarostą, Stanisławem Kucharczykiem, Jan Wroński – dyrektor PFRON Oddziału w Katowicach.
 
Klub na razie funkcjonuje trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00. Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku rodzica lub jego opiekuna prawnego oraz po dokonaniu uzgodnień z kierownikiem ośrodka.
 
diecezja.bielsko.pl

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony