Abp Marek Jędraszewski udzielił posług akolity i lektora 38 klerykom Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 
 
„Macie światu głosić prawdę, bo tylko ona daje wyzwolenie. Macie być świadkami miłości w świecie” – mówił do zgromadzonych metropolita krakowski.
 
W homilii hierarcha odniósł się do czytań z dnia i wskazał, że Chrystus przynosi nową Torę, która jest oparta na miłości oraz wskazuje kim jest Bóg i co ma kształtować myślenie i postępowanie człowieka, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo.
 
 
– Bóg jest miłością, więc podobieństwo do Niego musi znajdować fundament w tym, jak człowiek rozumie swoje powołanie do miłości – głosił. Wskazał, że Chrystus uczy uniwersalnego wymiaru przykazania miłości.
 
– W pierwszej Torze wszystko rozstrzygało się w kategoriach posłuszeństwa, wierności i własności. Jezus uczy, że trzeba wejść w intymność samego Boga, w Jego istotę i doskonałość. „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” – powiedział.
 
Zwracając się do przyszłych lektorów, arcybiskup podkreślił, że ich główną posługą ma być głoszenie Bożego słowa, z czym musi się łączyć głęboka wiara w jego skuteczność.
 
– Mojżesz głosił słowo Boże z taką mocą  tylko dlatego, że przemawiał do ludu na mocy objawień otrzymanych od Boga. Jeśli lektor czyta słowo Boże i kończy to stwierdzeniem „Oto słowo Boże”, czyni tak dlatego że, czyta i głosi je mocą wiary Kościoła, który uznał pewne księgi za święte i natchnione. Głosi to, co ma moc sprawczą i przemieniającą serce człowieka – nauczał.
 
Z kolei akolitom przypomniał, że określenie ich posługi oznacza „idący za kimś” lub „towarzyszący”. – Macie towarzyszyć tym, którzy sprawują Eucharystię, macie stać się sługami ołtarza i sługami miłości, posługując chorym i potrzebującym. Karmiąc się Eucharystią, macie uczyć innych, co znaczy miłość wobec tych, którzy jej od nas oczekują lub jej przeczą – wezwał.
 
Podsumowując metropolita zachęcił zebranych, by byli dla świata świadkami miłości, których postępowanie nie opiera się jedynie na ludzkiej sprawiedliwości. Dodał, że ich służba jest niezmiernie ważna w Kościele, zwłaszcza „w czasie trudnym, w którym odrzucono prawdę, zastępując ją postprawdą”.
 
– Modlimy się za was, by z waszych ust szło do świata jednoznaczne przesłanie prawdy i by wasze świadectwo miłości sprawiło, że Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie stawała się orędziem życia – powiedział na zakończenie abp Jędraszewski.
 
diecezja.bielsko.pl

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony