Dziesięcioro nominowanych przez gminy powiatu bielskiego do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina zasiadło na scenie Bielskiego Centrum Kultury.
Filmowa prezentacja przybliżyła ich imponujący dorobek i niezwykłe bogactwo pasji, którymi dzielą się z mieszkańcami swych małych ojczyzn i przyczyniają do umacniania wspólnej ojczyzny: Polski.
 
W gronie nominowanych znaleźli się: Michał Kobiela z Kaniowa, niestrudzony strażnik pamięci o bohaterskich obrońcach walczących z pożarem czechowickiej rafinerii; Jan Cader z Godziszki, działacz społeczny, strażak i radny; zespół Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento, w imieniu którego nominację odebrała Barbara Bielaczyc, założycielka grupy, w której rozwinęły się talenty wokalistów dziś występujących na zagranicznych scenach operowych; Edward Pilch - twórca firmy Ceramika Pilch z Jasienicy, szeroko znany ze swej otwartości dla ludzi i instytucji pomagających słabszym, niepełnosprawnym, cierpiącym; Zbigniew Putek z Jaworza, społecznik zaangażowany w liczne przedsięwzięcia w gminie i parafii Opatrzności Bożej; Marek Małecki z Kóz - filmowiec, twórca licznych filmów nagradzanych na festiwalach filmowych, współzałożyciel szeregu instytucji kultury i stowarzyszeń działających dziś w Kozach; Adam Sopiak z Kobiernic, od kilkudziesięciu lat zatroskany o bezpieczeństwo publiczne jako strażak i twórca systemu ratownictwa medycznego i drogowego w kobiernickiej OSP; Józef Przybyła ze Szczyrku - utytułowany zawodnik dyscypliny: narciarstwo alpejskie, a także trener i sędzia, swoją sportową pasję łączący z pomocą dla uzależnionych od alkoholu; Antoni Mleczko z Wilamowic - działacz rolniczej "Solidarności", internowany i represjonowany, po uwolnieniu budowniczy kapliczki MB Częstochowskiej i organizator nabożeństw gromadzących nawet po kilka tysięcy osób, zaangażowany we wspólnoty Akcji Katolickiej i Domowego Kościoła działacz charytatywny, ogrodnik zaangażowany w produkcję zdrowej żywności; Stanisław Kwaśny z Mesznej - wspaniały rzeźbiarz ludowy i nauczyciel rzeźbiarstwa, znawca kultury ludowej i laureat nagrody im. Oskara Kolberga, jego prace posłużyły m.in. jako ilustracje publikacji poezji ks. Jana Twardowskiego.
 
- Tak wiele otrzymaliśmy w spadku. Nie możemy tego zmarnować, a pomnażając dobro spłacamy tylko dług wdzięczności - mówił starosta bielski Andrzej Płonka, przypominając postać patrona nagrody: ks. Londzina, urodzonego w Zabrzegu w 1862 r., kapłana, społecznika, działacza narodowego, polityka i wielkiego patriotę, a także liczącą już blisko 190 osób grupę nominowanych i 19 laureatów nagrody. - To niezwykły panteon wybitnych osobistości. Wszyscy oni budowali i budują nadal zachwycający świat...
 
Ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej złożył nominowanym gratulacje w imieniu bp. Romana Pindla. Jak wskazywał, cech wielkich osobowości jest promieniowanie daleko poza miejsca i czasy, w których przyszło im działać. - Do takich osób należał ks. prałat Józef Londzin. Kiedy umarł, łzy pojawiły się tak w oczach katolików, jak i ewangelików, chrześcijan i Żydów. (...) W życiorysach naszych laureatów odbija się iskra, jakiś aspekt jego działania. Bóg zapłać za wasze zaangażowanie i wasze życie - i za to, że patrząc na was możemy się inspirować w tym, co robimy - mówił ks. dr Studenski.
 
Za zaangażowanie w troskę o dobro wspólne, za pracę na rzecz bliźnich dziękowali nominowanym także: wiceminister Stanisław Szwed i wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.
 
Kapituła Nagrody Starosty Bielskiego w tajnym głosowaniu laureatem tegorocznej edycji wybrała Antoniego Mleczkę z Wilamowic, który otrzymał z rąk starosty Andrzeja Płonki medal - płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona nagrody, wykonaną przez bielskiego artystę Bronisława Krzysztofa.
 
- Dziękuję Bogu za doświadczenie "Solidarności" i doświadczenie więzienia, bo zrozumiałem, że rewolucje zmieniają właścicieli, a nie usuwają niesprawiedliwości. Stary świat nie wychowa nowego człowieka, a stary człowiek nie zbuduje nowego świata. Sens ma jedynie wizja ewangeliczna: zaczynanie naprawy świata od siebie. Tylko tak można iść w dobrym kierunku. Dlatego zaangażowałem w ruch Domowego Kościoła, by dzieci mogły widzieć miłość rodziców i dawać sobie radę w życiu. Zaangażowałem się też w Akcję Katolicką, a potem w pracę z dziećmi i młodzieżą, zaszczepiając w nich miłość do świata stworzonego - tłumaczył swoją szczególną życiową drogę pan Antoni, życząc wszystkim, by byli dumni ze swej wiary i z ojczyzny.
 
Dla zgromadzonych w sali BCK gości oraz bohaterów tego wieczoru zaśpiewał najpierw chór Hejnał Mazańcowice pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka, a w drugiej części spotkania w programie "Ze Śląskiem przez Europę wystąpili artyści ZPiT Śląsk.
 
Dopełnieniem uroczystości była Msza św. w intencji patrona nagrody, laureata i wszystkich nominowanych, sprawowana w kościele św. Józefa w Zabrzegu, w rodzinnej miejscowości ks. prał. Londzina, przez ks. kan. Krzysztofa Szopę i ks. kan. Andrzeja Chruszcza. Po Mszy św. starosta bielski Andrzej Płonka wraz z delegacją starostwa złożył kwiaty i znicze pod pomnikiem ks. Londzina w sąsiedztwie kościoła.
 
bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone