- Jesteśmy odpowiedzialni za Boży dar: cały świat stworzony - przypominał w czasie dożynkowych uroczystości w Kętach bp Roman Pindel.

Diecezjalno-powiatowo-gminne uroczystości odbyły się w Kętach, a zaprosili na nie wspólnie: bp Roman Pindel, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec i burmistrz Kęt Jan Klęczar.

Dożynkową Eucharystię, koncelebrowaną pod przewodnictwem bp Romana Pindla w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, poprzedziło otwarcie wystawy sprzętu rolniczego i przejście do świątyni korowodu organizatorów, pocztów sztandarowych oraz delegacji z całej diecezji w strojach regionalnych, niosących żniwne wieńce, kosze owoców, miód i chleb. Jak przypominał podczas powitania burmistrz Klęczar, dożynki diecezjalne świętowane są w Kętach w roku 740-lecia miasta, a gospodarz świątyni ks. kan. Jerzy Musiałek dodawał, że uroczystość jest też dziękczynieniem za jubileusz 25-lecia istnienia diecezji, 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego i 30-lecia konsekracji kościoła NSPJ w Kętach i erygowania parafii.
 
W homilii bp Pindel zachęcał, by bardzo ważne dla chrześcijanina dziękczynienie Bogu za plony i za pracę ludzi, którzy związali swoje życie z uprawą roli, połączyć z refleksją nad pytaniem o odniesienie całego ludzkiego życia i świata do Boga.

- Trzeba, żebyśmy uświadamiali sobie, że człowiek, który wierzy w Boga, pyta o Boży zamiar wobec swojego życia, o jego zobowiązanie wobec społeczeństwa i rodziny. Człowiek wierzący powinien również pytać o Boży zamiar i Boże widzenie tego świata, w którym żyjemy. To wszystko zostało powierzone nam: ludziom, nie tylko wierzącym....(...) Wszyscy jesteśmy posiadaczami tego, co Bóg powołał do istnienia i do życia. Doroczne dożynki, które nas dziś gromadzą w tym pięknym mieście Kęty, w tej pięknej świątyni, skłaniają nas do pytania o naszą odpowiedzialność za całe stworzenie, które jest w naszych rękach w różny sposób, o to, jak mamy traktować zwierzęta, rośliny, powietrze, wodę - a więc o to, co stanowi miejsce naszego życia, czym się żywimy, czym oddychamy, aby dobrze służyło naszemu zdrowiu, długiemu życiu, odpoczynkowi.
 
- Uświadamiamy sobie, jak wielka jest waga tego problemu, jeżeli dwaj zwierzchnicy: Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego, wyrażają tą prawdę, że nasza godność - niezależnie od religii, wyznawanej wiary, od przekonań religijnych - podkreślał bp Pindel, wskazując na dokument, który wspólnie wystosowali papież Franciszek i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, określając należny stosunek chrześcijanina do świata stworzonego, do przyrody. Zapisali w nim m.in. : "Ziemia została nam powierzona jako najwspanialszy dar i dziedzictwo, za który wszyscy odpowiadamy. Nasza ludzka godność i dobrobyt są dogłębnie powiązane z naszą troską o całe stworzenie. Pilne żądanie, wezwanie do troski o stworzenie, są skierowane do całej ludzkości, by podjąć działania na rzecz zrównoważonego i integralnego".
 
Jak dodawał bp Pindel, do refleksji i modlitwy w tej intencji wzywa nas także papież proponując nowe święto: wyznaczony na 1 września w Kościele Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, zachęcając wszystkich uczestników dożynkowego dziękczynienia za plony, aby zastanawiali się, co możemy uczynić, aby ten świat był jak najbardziej odpowiadający Bożym zamysłom: piękny, przyjazny wobec człowieka, mniej niszczony - i żebyśmy taki świat mogli przekazać następnemu pokoleniu.

Za wspólną modlitwę i udział w uroczystościach kapłanom, wiernym i przedstawicielom władz gmin oraz powiatów podziękował ks. prał. Stanisław Kozieł, diecezjalny duszpasterz rolników. Przypominając przesłanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego o potrzebie wspólnej odpowiedzialności mieszkańców miast i wsi za losy ojczyzny ks. prał. Kozieł wskazywał na aktualność tej kwestii. - Nasze wspólne dożynki są docenieniem trudu pracy rolników, wyrażają zainteresowanie władz samorządowych i troskę o chleb powszedni oraz są okazją do dziękczynienia Bogu pod przewodnictwem naszego biskupa diecezjalnego za dar ojczystej ziemi - mówił ks. Kozieł, dodając, że gospodarzami przyszłorocznej diecezjalnej uroczystości dożynkowej będzie wraz z powiatem bielskim i gminą Wilkowice parafia w Bystrej Krakowskiej.
 
Po Mszy Świętej odbył się obrzęd dożynkowy: wieniec i bochny chleba przekazali starostowie dożynkowi: Iwona i Paweł Sarkowie, a pokrojonym uroczyście przez bp. Pindla, starostę Starca i burmistrza Klęczara chlebem dzielili się wszyscy uczestnicy dożynkowego świętowania. List do wszystkich gości dożynek przesłała premier Beata Szydło.

W programie rolniczego świętowania znalazły się liczne występy zespołów regionalnych, a na kiermaszu swoje produkty prezentowali rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze, sadownicy.

Galerię zdjęć można zobaczyć TUTAJ.

bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone