Wszystko_o_Eucharystii

Wydawnictwo Świętego Filipa proponuje kolejną publikację z serii: "Wszystko o ...".

Tym razem ks. dr Jacek Molka skupił się na Eucharystii, która – jak przypomina ostatni sobór i jak pisze sam autor „jest szczytem wszelkiej liturgii”. Mimo obszerności tematu, ksiądz Molka przygotował takie opracowanie, które z pewnością pomoże Czytelnikom zrozumieć niełatwą przecież tematykę i bardziej świadomie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem, zawierającym starotestamentowe zapowiedzi Eucharystii. Znajdziemy tu przypomnienie historii ofiary Melchizedeka, genezy baranka paschalnego, biblijnej manny z nieba oraz wody ze skały.

Wszystko_o_Eucharystii_1

Druga część książki odnosi się do Nowego Testamentu i tradycji kościelnej związanej z celebracją Mszy Świętej. Prezentuje teksty, według których Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek sakrament Eucharystii. Jest to najobszerniejsza część książki, ponieważ zawiera nauczanie Kościoła, a szczególnie postanowienia Soboru Trydenckiego, który – w odpowiedzi na błędy sprokurowane protestantyzmem, jakie wkradały się do rozumienia Mszy Świętej – sprecyzował raz na zawsze naukę nt. Eucharystii.

Wszystko_o_Eucharystii_2

Trzecia odsłona tej pozycji to nauczanie św. Jana Pawła II odnośnie Eucharystii. To wybór tekstów Papieża-Polaka ze szczególnym uwzględnieniem jego ostatniej encykliki „Ecclesia de Eucharistia”, która dotyczy właśnie Mszy Świętej.

Wszystko_o_Eucharystii_3

Publikację zamyka praktyczne wyjaśnienie sensu i znaczenia poszczególnych części Mszy Świętej. Zawiera też specjalny aneks dotyczący materii postaci eucharystycznych.

Książka zawiera oczywiście quiz wiedzy, dzięki któremu Czytelnicy utrwalą wiadomości dotyczące na przykład tego, gdzie po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami, wyjaśnienia pojęcia semityzmu czy credo, co wyjaśnia homilia, ale także – czy hostia może być niskoglutenowa i wiele innych ciekawostek.
Całość uzupełniona jest przepiękną galerią obrazów i zdjęć związanych z tematyką Eucharystii właśnie.

Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła Sp z o.o.
ul. Mirowska 35
42-200 Częstochowa

Infolinia: 0 801 555 550
www.swietyfilip.pl


 

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony