radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Spis treściKlauzule Dominika z Prus


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

 

1. Jezus, którego za Anielskim Zwiastowaniem poczęłaś z Ducha Świętego,

2. Jezus, którego to poczętego zaniosłaś przez góry do Elżbiety,

3. Jezus, którego porodziłaś w radości zachowując swoje dziewictwo,

4. Jezus, którego adorowałaś jako swego Stwórcę i którego karmiłaś swą dziewiczą piersią,

5. Jezus, którego owinęłaś w pieluszki i położyłaś w żłobie,

6. Jezus, którego wielbili Aniołowie śpiewając „Gloria in excelsis Deo” i którego pasterze znaleźli w Betlejem,

7. Jezus, który został obrzezany ósmego dnia i nazwany imieniem Jezus,

8. Jezus, którego wielbili i oddali cześć trzej królowie przynosząc dary,

9. Jezus, którego zaniosłaś do Świątyni na swych matczynych rękach i ofiarowała Bogu Ojcu,

10. Jezus, którego wielbił starzec Symeon biorąc go na swe ramiona i którego rozpoznała wdowa Anna,

11. Jezus, z którym uciekałaś do Egiptu, aby schronić się przed Herodem

12. Jezus, z którym po siedmiu latach powróciłaś do swej krainy, gdy przywołał go Anioł

13. Jezus, którego zgubiłaś w Jerozolimie gdy miał dwanaście lat, którego szukałaś w bólu przez trzy dni i którego odnalazłaś w świątyni,

14. Jezus, który wzrastał przed Bogiem i przed ludźmi w wieku, łasce i mądrości,

15. Jezus, którego Jan ochrzcił w Jordanie i wskazał palcem jako na Baranka Bożego,

16. Jezus, który pościł na pustyni przez czterdzieści dni i którego Szatan kusił trzykrotnie,

17. Jezus, który głosił Królestwo Bo ze uczniom i światu,

18. Jezus, który przywrócił wzrok ślepym, oczyścił trędowatych, uzdrowił paralityków i uwolnił opętanych,

19. Jezus, którego stopy Maria Magdalena umyła łzami swymi, wytarła we włosy i namaściła wonnym olejkiem,

20. Jezus, który wskrzesił Łazarza umarłego od czterech dni,

21. Jezus, który na sześć dni przed męką został triumfalnie przyjęty przez lud gdy jechał na osiołku

22. który podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Swego Ciała i Swojej Krwi

23. Jezus, który wszedł do ogrodu Oliwnego z uczniami, modlił się żarliwie i pocił się krwawym potem,

24. Jezus, który wyszedł naprzeciw swych nieprzyjaciół i dobrowolnie oddał się w ich ręce,

25. Jezus, którego zwierzchnicy żydowscy związali i zaprowadzili do arcykapłana,

26. Jezus, którego oskarżyli fałszywi świadkowie i którego opluto, spoliczkowano i zbito rózgami,

27. Jezus, którego Herod i Piłat skazali na śmierć krzyżową niczym złoczyńcę,

28. Jezus, którego obnażonego z szat Piłat kazał okrutnie ubiczować,

29. Jezus, którego żołnierze ukoronowali cierniem, poniżyli, wyśmiali i dla drwiny odziali w purpurę

30. Jezus, którego skazano na śmierć haniebną i prowadzono na kaźń z dwoma złoczyńcami,

31. Jezus, którego ręce i nogi przybito gwoździami do krzyża i któremu podano wino zmieszane z mirrą i żółcią,

32. Jezus, który modlił się za swych oprawców słowami: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.

33. Jezus, który powiedział łotrowi wiszącemu po prawej stronie: „Zaprawdę, dziś będziesz ze mną w raju”,

34. Jezus, który Tobie, Matko Najświętsza, powiedział: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana: „Oto Matka twoja”,

35. Jezus, który krzyczał: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? „,

36. Jezus, który powiedział: „Wykonało się”,

37. Jezus, który na końcu powiedział: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”,

38. Jezus, który sam będąc święty cierpiał za nas, grzeszników, okrutną śmierć. Chwalmy za to Pana!

39. Jezus, któremu żołnierz otworzył bok włócznią i z którego wypłynęła woda i krew na odpuszczenie naszych grzechów,

40. Jezus, którego Najświętsze Ciało przyjaciele zdjęli z krzyża i złożyli Go, martwego, w grobie

41. Jezus, którego sprawiedliwi pochowali owinąwszy w całun i namaściwszy wonnymi olejkami

42. Jezus, którego grób zapieczętowano i postawiono pod strażą,

43. Jezus, którego Najświętsza Dusza zeszła do piekieł, aby pocieszyć świętych patriarchów i zaprowadzić z sobą do raju,

44. Jezus, który zmartwychwstał trzeciego dnia i rozradował nas radością niewysłowioną,

45. Jezus, który po swym zmartwychwstaniu ukazywał się często uczniom i wiernym aby umocnić ich serca w świętej wierze,

46. Jezus, który w obecności uczniów i Twojej, Matko, obecności wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca,

47. Jezus, który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał wiernym swego Ducha Świętego, którego był im obiecał,

48. Jezus, który Ciebie, Najlepsza Matko, zabrał do nieba, posadził po prawicy i chwalebnie ukoronował,

49. Jezus, który niech za twym, Matko, wstawiennictwem, raczy nas, jego pokorne sługi, po tym nędznym życiu zabrać do siebie i posadzić w Królestwie Ojca Swego,

50. Jezus, który z Ojcem i z Duchem Świętym i z Tobą, chwalebna Matko, żyje i króluje, Król chwalebny i zwycięski na wieki wieków.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

21 Lip 2024 - niedziela
10:30 - 11:30
Msza św.

21 Lip 2024 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

22 Lip 2024 - poniedziałek
08:15 - 09:00
Msza św.

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Podcasty

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2022 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony