radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych (Android i IOS)


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Informacje o rekrutacji do naszego seminarium duchownego.

Osoby pragnące wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z księdzem przełożonym i ojcem duchownym.

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej.

Terminy rekrutacji

Termin lipcowy
Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna:
do 1 lipca– złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).
2 lipca– rozmowa z księdzem wicerektorem (siedziba kurii diecezjalnej).
Egzaminy:
3 lipca– test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym (seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
9 lipca– indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

Termin wrześniowy
Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna:
do 15 września– złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7);
16 września– rozmowa z księdzem wicerektorem (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).
Egzaminy:
17 września– test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym (seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
20 września– indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

Potrzebne dokumenty:
Własnoręcznie napisane podanie.
Życiorys.
Świadectwo maturalne (oryginał)*.
Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania.
Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
Opinia księdza proboszcza i katechety.
Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu).
Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem).

* Ze względu na późne wyniki egzaminu maturalnego Świadectwo maturalne wystarczy złożyć w ostatnim dniu rekrutacji (odpowiednio 9 lipca lub 20 września).

Test i rozmowa kwalifikacyjna
W przygotowaniu się do testu wiedzy religijnej proponowana jest lektura następujących pozycji:
Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.

Modlitwa św. Pawła VI o powołania
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Twoją Ofiarę.
Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół – i byli solą ziemi oraz światłością świata.
Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen. 

Udostępnij:

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:15.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony