Małgorzata Kunicka i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiają o wybranym fragmencie Ewangelii według świętego Marka.
Soboty, godz.: 5:10, 13:10 i 20:10.

 

Dzisiejszy fragment (Mk 12, 35-37):

Mesjasz Synem Bożym

Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida?
Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje.
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest [tylko] jego synem?» A wielki tłum chętnie Go słuchał.

 

POBIERZ

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone