krag_biblijny

Małgorzata Kunicka i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiają o wybranym fragmencie Ewangelii według świętego Marka.
Niedziela, godz.: 5:15, 16:15 i 23:15 - zapraszamy!

 

Dzisiejszy fragment (Mk 13, 14-23):

Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy

A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.
A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie.
Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd6 i nigdy nie będzie.
I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.
I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych.
Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.

 

POBIERZ

 

Pozostałe KRĘGI BIBLIJNE

 

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone