Hałcnowskie katechezy

Cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

ks.kozubski

Ks. Andrzej Abdank-Kozubski: "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego, narodzil się z Maryi Panny" - katecheza wygłoszona we wtorek 18 kwietnia o godz. 19.00 w ramach comiesięcznych katechez w hałcnowskiej Bazylice. Na zakończenie katechezy można było zadawać prelegentowi pytania, związane z jego przedłożeniem.

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Krąg biblijny