Hałcnowskie katechezy

Cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Ks. Edward Staniek: "Jak wierzyć w świecie niewiary?" - katecheza wygłoszona we wtorek 22 listopada o godz. 19.00 w ramach comiesięcznych katechez w hałcnowskiej Bazylice. Na zakończenie katechezy można było zadawać księdzu pytania, związane z jego przedłożeniem.

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone