Hałcnowskie katechezy

Cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

ks.witko

Ks. Andrzej Witko: "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" - katecheza wygłoszona we wtorek 16 maja o godz. 19.00 w ramach comiesięcznych katechez w hałcnowskiej Bazylice. Na zakończenie katechezy można było zadawać prelegentowi pytania, związane z jego przedłożeniem.

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone